Żużlowcy w obiektywie by Speed
  Dania
 
Andersen Anders


 Urodzony: 10.05.1988

 Debiut w Polsce: Poznań ‘06

 Sukcesy:
 IME do lat 19: 15 miejsce (’07)
 IM Danii: 16 miejsce (’06)
 MIM Danii: 8 miejsce (’06)

 Andersen Brian


 Urodzony: 13.03.1971

 Debiut w Polsce: Poznań ‘91

 Sukcesy:
 IMŚ: 6 miejsce (’97)
 Podium GP: 1-1-0
 IMŚJ: 1 złoto (’91)
 DMŚ: 2 brąz (’96,’98)
 IM Danii: 2 złoto, 1 srebro, 1 brąz
 OIM Szkocji: 7 miejsce (’95)
 MIM Danii: 1 srebro (’89)

 


Andersen Hans


 Urodzony: 2.11.1980 - Odense

 Debiut w Polsce: Gniezno ‘99
 
 Sukcesy:
 IMŚ: 5 miejsce (’07, '08)
 Podium GP: 4-7-5
 DMŚ: 2 złoto, 2 srebra, 3 brąz
 IMŚJ: 4 miejsce (’99)
 IME: 1 brąz (’04)
 IME do lat 19: 1 brąz (’98)
 IM Danii: 1 złoto, 3 srebra, 4 brąz
 MIM Danii: 1 złoto (’96)
 DMP: 2 złota, 2 brązy

 


Andersen Jan


 Urodzony: 1970

 Debiut w Polsce: Krosno '99

 Sukcesy:
 IM Danii: 11 miejsce (’92)
 MIM Danii: 14 miejsce (’89)

 
Andersen Steven


 Urodzony: 1984

 Debiut w Polsce: Miszkolc ‘06

 Sukcesy:
 IM Danii: 15 miejsce (’06)
 MIM Danii: 9 miejsce (’05)

 

Arnfred Kenneth


 Urodzony: 1967

 Debiut w Polsce: Poznań ‘91

 Sukcesy:
 IMŚJ: 4 miejsce (’88)
 IM Danii: 8 miejsce (’93)
 MIM Danii: 1 złoto (’87)

 
Bach Rene


 Urodzony: 7.06.1990 - Hjordkaer

 Debiut w Polsce: Łódź '08

 Sukcesy:

 IMŚJ: 8 miejsce ('10)
 IMEJ: 15 miejsce ('09)
 DMŚJ: 1 złoto ('10), 2 srebro ('08,'09)
 DMEJ: 1 brąz ('09)
 IM Danii: 12 miejsce ('10)
 MIM Danii: 1 złoto ('10)

 
Bager Henning


 Urodzony: 18.02.1981

 Debiut w Polsce: Świętochłoiwce ‘02

 Sukcesy:
 IMŚJ: 8 miejsce (‘02)
 IME do lat 19: 10 miejsce (’99)
 IM Danii: 9 miejsce (’04,’05)
 OIM Walii: 8 miejsce (’05)
 MIM Danii: 2 brąz (’98,’02)

 Bjerre Kenneth


 Urodzony: 24.05.1984 - Esbjerg

 Debiut w Polsce: Ostrów ‘01

 Sukcesy:
 IMŚ: 7 miejsce ('10)
 Podium GP: 1-2-1
 DMŚ: 1 złoto, 2 srebra, 2 brąz
 IMŚJ: 1 srebro (’04)
 IME do lat 19: 1 złoto, 1 srebro
 IM Danii: 1 złoto, 1 srebro, 2 brązy
 MIM Danii: 4 złoto, 1 srebro
 DMP: 1 złoto (’06), 1 srebro (’07)

 


Bjerre Lasse


 Urodzony: 31.10.1993

 Debiut w Polsce: Wrocław '10

 Sukcesy:
 DMŚJ: 1 złoto ('10)
 IM Danii: 15 miejsce ('10)
 MIM Danii: 6 miejsce (’10)


 Clausen Hans


 Urodzony: 2.07.1971

 Debiut w Polsce: Opole ‘99

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 1 występ
 IMŚJ: 9 miejsce (’92)
 DMŚ: 4 miejsce (’01)
 IM Danii: 1 złoto (’01)
 MIM Danii: 9 miejsce (’89)

 

Gjedde Charlie


 Urodzony: 28.1979 - Holstebro

 Debiut w Polsce: Łódź ‘97

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 2 występy
 IMŚJ: 5 miejsce (’97,’99)
 IME: 4 miejsce (’03)
 IME do lat 19: 4 miejsce (’97)
 DMŚ: 1 złoto, 1 srebro, 1 brąz
 IM Danii: 1 srebro (’99)
 IM Australii: 4 miejsce (’95)
 MIM Danii: 1 złoto (’95)

 
Handberg Gert


 Urodzony: 30.05.1969 - Brastrup

 Debiut w Polsce: Tarnów ‘92

 Sukcesy:
 IMŚ: 1 brąz (’92)
 IMŚJ: 1 złoto (’89)
 DMŚ: 1 złoto (’91), 1 srebro (’89)
 IM Danii: 1 złoto, 1 srebro, 2 brąz
 MIM Danii: 1 złoto (’86)
 DMP: 2 srebro (Tarnów ’94,
 Gorzów ’02)

 


Hansen Kenneth


 Urodzony: 19.10.1987 - Herlev

 Debiut w Polsce: Miszkolc ‘06

 Sukcesy:
 DMŚJ: 1 brąz (’06)
 IME: 14 miejsce (’07)
 IME do lat 19: 10 miejsce (’06)
 IM Danii: 11 miejsce (’07)
 MIM Danii: 1 brąz (’07)

 


Hansen Lars


 Urodzony: XI 1987

 Debiut w Polsce: Lublin ‘07

 Sukcesy:
 IME do lat 19: 1 brąz (’06)
 DMŚJ: 1 brąz (’06)
 IM Danii: 12 miejsce (’06)
 MIM Danii: 6 miejsce (’05)

 


Hougaard Patrik


 Urodzony: 23.05.1989 - Frederica

 Debiut w Polsce: Leszno ‘06

 Sukcesy:
 IMŚJ: 4 miejsce ('10)
 DMŚJ: 1 złoto, 2 srebra, 1 brąz
 IME: 1 brąz (’07)
 IMEJ: 4 miejsce (’08)
 
DMEJ: 1 brąz ('08)
 IM Danii: 7 miejsce (’08,09)
 MIM Danii: 2 złota, 2 srebra, 1 brąz
 DMP: 1 złoto (Leszno ‘07)

 


Iversen Niels Kristian


 Urodzony: 20.06.1982 - Esbjerg

 Debiut w Polsce: Wrocław ‘04

 Sukcesy:
 IMŚ: 12 miejsce (’08)
 Turnieje GP: 16 występów
 
DMŚ: 2 złoto, 2 srebra, 2 brąz
 IMŚJ: 6 miejsce (’03)
 IME: 4 miejsce (’04)
 IMEJ: 1 srebro (’00)
 KPE: 1 brąz ('10 - Falubaz)
 IM Danii: 2 srebro (’05, '08)
 
MIM Danii:1 złoto(’02),1 srebro(’03)
 OIM Walii: 1 złoto (’05)
  DMP: 1 złoto, 2 srebra, 1 brąz

 


Jacobsen Krister


 Urodzony: 31.03.1987

 Debiut w Polsce: Gniezno '08

 Sukcesy:

 MIM Danii: 7 miejsce ('08)

 
Jakobsen Klaus


 Urodzony: 30.01.1989

 Debiut w Polsce: Poznań ‘06

 Sukcesy:
 DMŚJ: 1 brąz (’06)
 DMEJ: 1 brąz ('08)
 IME do lat 19: 8 miejsce (’06)
 IM Danii: 15 miejsce (’08)
 MIM Danii: 2 brąz (’06,’07)

 

Jensen (Monberg) Jesper


 Urodzony: 14.10.1977

 Debiut w Polsce: Piła ‘99

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 20 występów
 IMŚJ: 1 złoto (’97), 1 brąz (’96)
 DMŚ: 1 złoto, 1 srebro, 1 brąz
 IME: 1 złoto (’05)
 IM Danii: 2 brąz (’01,’03)
 OIM Szkocji: 1 srebro (’02)
 MIM Danii: 1 srebro (’94)
 DMP: 1 złoto (’99), 1 srebro (’00)

 

Jensen Michael Jepsen


 Urodzony: 18.02.1992

 Debiut w Polsce: Toruń'10

 Sukcesy:
 DMŚJ: 1 złoto ('10)
 IMEJ: 6 miejsce ('10)
 DMEJ: 1 brąz ('09)
 IM Danii: 9 miejsce ('10)
 MIM Danii: 1 srebro (’10)
 DMP: 1 brąz (Toruń '10)

 


Jensen Steen


 Urodzony: 1984

 Debiut w Polsce: Piła ‘04

 Sukcesy:
 IM Danii: rezerwowy w finale (’04)
 MIM Danii: 4 miejsce (’01)

 


Joergensen John


 Urodzony: 18.07.1962

 Debiut w Polsce: Grudziądz ‘95

 Sukcesy:
 IMŚ: 6 miejsce (’92)
 Turnieje GP: 9 występów
 IMŚJ: 4 miejsce (’83)
 DMŚ: 1 złoto, 2 srebro, 1 brąz
 IM Danii: 1 srebro (’98), 3 brąz     
  (’92,’95,’00)
 MIM Danii: 1 brąz (’82)

 
Joergensen Lars Henrik


 Urodzony: 17.08.1964

 Debiut w Polsce: Lublin ‘90

 Sukcesy:
 IM Danii: 13 miejsce (’90)
 MIM Danii: 9 miejsce (’86)? (22 l.?)

 

Jull Larsen Peter


 Urodzony: 8.11.1990

 Debiut w Polsce: Tarnów '08

 Sukcesy:

 DMEJ: 1 brąz ('08)
 IM Danii: 16 miejsce ('08)
 MIM Danii: 8 miejsce ('07)


 
Karger Brian


 Urodzony: 9.02.1967 - Horsans

 Debiut w Polsce: Zielona Góra ‘93

 Sukcesy:
 IMŚ: 16 miejse (’02)
 Turnieje GP: 13 występów
 IMŚJ: 2 brąz (’86,’88)
 MŚP: 1 brąz (’93)
 DMŚ: 2 złoto, 2 srebro, 2 brąz
 IM Danii: 3 złoto, 3 srebro, 3 brąz
 MIM Danii: 1 srebro (’85)
 DMP: 1 srebro (Piła ’00)

 

Kildemand Peter


 Urodzony: 1989

 Debiut w Polsce: Opole ‘07

 Sukcesy:
 DMŚJ: 1 złoto ('10), 1 srebro ('08)
 IMEJ: 16 miejsce ('08)
 IM Danii: 16 miejsce ('10)
 MIM Danii: 1 brąz ('08)

 

Klindt Nicolai


 Urodzony: 29.12.1988 - Outrup

 Debiut w Polsce: Wrocław ‘06

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 1 występ
 IMŚJ: 6 miejsce ('09)
 IME: 13 miejsce (’07)
 IME do lat 19: 1 złoto (’07)
 DMŚJ: 2 srebro, 2 brąz
 IM Danii: 5 miejsce (’09)
 MIM Danii: 2 złoto, 1 srebro
 DMP: 1 złoto, 1 srebro, 1 brąz

 
Knudsen Tommy


 Urodzony: 9.11.1961 - Roager

 Debiut w Polsce: Wrocław ‘92

 Sukcesy:
 IMŚ: 1 brąz (’81)
 Podium GP: 3-0-0
 IMŚJ: 1 złoto (’80)
 MŚP: 2 złoto (’85,’91), 1 brąz (’93)
 DMŚ: 9 złoto, 2 srebro, 2 brąz
 IM Danii: 1 złoto, 1 srebro, 3 brąz
 MIM Danii: 1 złoto (’78)
 DMP: 3 złoto (Wrocław ’93,’94,’95)

 
Korneliussen Mads


 Urodzony: 15.06.1983

 Debiut w Polsce: Poznań ‘06

 Sukcesy:
 IME: 1 brąz ('08)
 IMŚJ: 11 miejsce (’04)
 IM Danii: 5 miejsce (’08)
 OIM Walii: 6 miejsce (’06)
 MIM Danii:1 złoto(’99),1 srebro(’04)

 
Kristensen Claus


 Urodzony: 11.06.1977

 Debiut w Polsce: Opole ‘98

 Sukcesy:
 IM Danii: 4 miejsce (’01)
 IM Argentyny: 1 srebro (’02)
 MIM Danii: 1 złoto (’97)

 


Lyngso Brian


 Urodzony: 19.02.1976

 Debiut w Polsce: Opole '08

 Sukcesy:

 IM Danii: 10 miejsce ('99)
 MIM Danii: 4 miejsce ('96)


 
Madsen Leon


 Urodzony: 5.09.1988

 Debiut w Polsce: Grudziądz ‘06

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 1 występ
 DMŚJ: 1 srebro ('09)
 IM Danii: 4 miejsce (’10)
 MIM Danii: 4 miejsce (’07,'09)

 


Moeller Henrik


 Urodzony: 3.09.1985

 Debiut w Polsce: Ostrów ‘06

 Sukcesy:
 DMŚJ: 2 brąz (’05,’06)
 IME: 17 miejsce (’07)
 IME do lat 19: 6 miejsce (’04)
 IM Danii: 6 miejsce (’06)
 MIM Danii: 4 miejsce (’03,’04,’05)

 


Nedermark Claes


 Urodzony: 29.12.1989 - Fredrikshavn

 Debiut w Polsce: Krosno '09

 Sukcesy:
  -

 

Noergaard Patrick


 Urodzony: 12.09.1989

 Debiut w Polsce: Krosno '10

 Sukcesy:
  DMEJ: 4 miejsce ('08)
 MIM Danii: 6 miejsce (’09)

 

Nielsen Hans


 Urodzony: 26.12.1959 - Brovst

 Debiut w Polsce: Lublin ‘90

 Sukcesy:
 IMŚ: 4 złoto, 6 srebro, 2 brąz
 Podium GP: 6-3-3
 MŚP: 7 złoto, 1 srebro, 4 brąz
 DMŚ: 11 złoto, 4 srebro, 3 brąz
 IMŚJ: 6 miejsce ('77, '78)
 IPE: 1 złoto (’90), 1 brąz (’90)
 IM Danii: 6 złoto, 5 srebro, 5 brąz
 MIM Danii: 1 złoto (’76)
 DMP: 1 złoto, 2 srebro, 2 brąz

 


Nielsen Jens Henry


 Urodzony: 17.05.1956 - Brovst

 Debiut w Polsce: Lublin ‘92

 Sukcesy:
 IM Danii: 5 miejsce (’91)


 

Nielsen Simon


 Urodzony: 1.10.1990

 Debiut w Polsce: Gniezno '08

 Sukcesy:

 DMEJ: 2 brąz ('08,'09)
 IMEJ: 10 miejsce ('08)
 IM Danii: 4 miejsce ('10)
 MIM Danii: 9 miejsce ('09) 
Olsen Jacob


 Urodzony: 1972

 Debiut w Polsce: Poznań ‘91

 Sukcesy:
 IMŚJ: 6 miejsce (’91)
 IM Danii: 7 miejsce (’93)
 MIM Danii: 1 brąz (’89)


 Ostergaard Ulrich


 Urodzony: 19.04.1981 - Odense

 Debiut w Polsce: Opole '09

 Sukcesy:
 IME: 12 miejsce ('08)
 IM Danii: 8 miejsce ('09)

 
Pedersen Bjarne


 Urodzony: 12.07.1978 - Holstebro

 Debiut w Polsce: Opole ‘97

 Sukcesy:
 IMŚ: 6 miejsce (’05)
 Podium GP: 1-2-4
 
DMŚ: 2 złoto, 3 srebra, 2 brąz
 IMŚJ: 7 miejsce (’99)
 IM Danii: 1 złoto, 3 srebra, 1 brąz
 MIM Danii: 7 miejsce (’96)


 
Pedersen Jan Osvald


 Urodzony: 9.11.1962 - Middelfart

 Debiut w Polsce: Rybnik ‘92

 Sukcesy:
 IMŚ: 1 złoto, 1 srebro, 1 brąz
 IMŚJ: 5 miejsce (’82)
 MŚP: 2 złoto (’90,’91)
 DMŚ: 4 złoto (’86’87’88’91)
 IPE: 1 złoto (’89)
 IM Danii:2 złoto (’88,’91),1 brąz (’90)
 MIM Danii: 1 brąz (’81)


 

Pedersen Nicki


 Urodzony: 2.04.1977 - Odense

 Debiut w Polsce: Gniezno ‘99

 Sukcesy:
 IMŚ: 3 złoto, 1 brąz
 Podium GP: 10-11-10
 DMŚ: 2 złoto, 3 srebra, 4 brąz
 IMŚJ: 4 miejsce (’98)
 KPE: 1 srebro ('10 - Miszkolc)
 IM Danii: 5 złoto, 1 srebro, 1 brąz
 MIM Danii: 1 srebro (’95)
 DMP: 1 brąz ('09)


 

Pedersen Ronni


 Urodzony: 6.10.1974 - Odense

 Debiut w Polsce: Leszno ‘99

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 7 występów
 IMŚJ: 7 miejsce (’94)
 DMŚ: 1 srebro (’02), 1 brąz (’03)
 IM Danii: 4 miejsce (’99)
 MIM Danii: 1 złoto (’92)


 

Pedersen Tommy


 Urodzony: 28.11.1988 - Odense

 Debiut w Polsce: Grudziądz '08

 Sukcesy:

 MIM Danii: 11 miejsce ('07) 
Raun Jonas


 Urodzony: 22.08.1989

 Debiut w Polsce: Rawicz ‘06

 Sukcesy:
 IM Danii: 13 miejsce (’06)
 MIM Danii: 7 miejsce (’06)


 

Risager Morten


 Urodzony: 30.04.1987

 Debiut w Polsce: Ostrów ‘06

 Sukcesy:
 Turnieje GP: 1 występ
 IMŚJ: 8 miejsce (’07)
 DMŚJ: 1 srebrom 2 brąz (’05,’06)
 IME do lat 19: 1 brąz (’04)
 IM Danii: 6 miejsce (’05,'09)
 MIM Danii: 2 srebro, 1 brąz


 


Schott Frede


 Urodzony: 28.12.1970 - Kolding

 Debiut w Polsce: Grudziądz ‘99

 Sukcesy:
 IMŚJ: 6 miejsce (’89)
 IM Danii: 6 miejsce (’89)
 OIM Szkocji:1 złoto(’98),1 srebro (’01)


 


Staechmann Jan


 Urodzony: 5.06.1966 - Kolding

 Debiut w Polsce: Rybnik ‘92

 Sukcesy:
 IMŚ: 9 miejsce (’94)
 Turnieje GP: 6 występów
 IMŚJ: 7 miejsce (’86)
 DMŚ: 1 brąz (’94)
 IM Danii: 1 srebro (’96), 1 brąz (’88)
 MIM Danii: 6 miejsce (’83)


 

Vissing Claus


 Urodzony: 9.06.1986 - Grindsted

 Debiut w Polsce: Miszkolc ‘06

 Sukcesy:
 IM Danii: 14 miejsce (’05,'10)
MIM Danii: 6 miejsce (’06)


 


Wortmann Casper


 Urodzony: 18.05.1988

 Debiut w Polsce: Rawicz ‘06

 Sukcesy:
 MIM Danii: 7 miejsce (’04)


 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=